William Wordsworth

William Wordsworth (1770-1850) is een van de bekendste Engelse dichters uit de romantiek. 

Romantiek legde grote nadruk op de verbeelding, en reageerde hiermee tegen de klassieke conventies die toen in de kunst golden. Wordsworth en andere romantici benadrukten de diepe ervaringen van het dagelijks leven, het belang van menselijke emoties en de kracht van de natuur. Hij was ervan overtuigd dat de natuur een sterke impact kan hebben op ons emotionele en spirituele leven. In onze hedendaagse drukke wereld is deze boodschap nog steeds belangrijk omdat mensen vaak het contact met de helende kracht van de natuur verloren zijn geraakt.

Maak jouw eigen website met JouwWeb