Marie de France schreef haar werken tussen 1160-1210. Haar fabels, die ze ontleende aan die van Aesopus, werden gelezen en geïmiteerd van de twaalfde eeuw tot de achttiende eeuw. In de achttiende eeuw, tijdens de Romantiek, herontdekte men haar lais, verhalen in vers geschreven in het Anglo-Normandisch, een regionale variant van het Oudfrans. Marie de France behoort tot de generatie auteurs die hoofse liefde in de literatuur tot onderwerp nam, waarbij zij Bretoense orale legenden of materiaal uit Bretagne adapteerde. Ze is de eerste vrouw die gedichten in het Frans heeft geschreven.

 

TIP: Marie de France, website over leven en werk van de Franse dichteres